Inspira:med Shop

×

 

Zamena proizvoda

 

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi pod uslovom da nije korišćen, a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene.

Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke.

 U slučaju odstupanja od navedene specifikacije Trgovac je obavezan da kupcu zameni proizvod za ispravan, a sve troškove snosi Trgovac.

Ukoliko kupljeni proizvod za koji se traži zamena ne postoji na stanju, Trgovac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni.

Ukoliko je kupac pogrešio prilikom odabira artikla, prilikom preuzimanja robe, kupac plaća iznos jedne poštarine u iznosu 250,00 RSD sa PDV-om kuriru Post Express-a koji bude preuzimao robu za zamenu.

 Za uvažene reklamacije, Trgovac snosi sve troškove transporta. U slučaju nemogućnosti zamene Trgovac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.

 

Reklamacije

 

Ukoliko kupac nakon prijema pošiljke utvrdi da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, dužan je da u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, putem e-maila online@inspiramedshop.rs obavesti Trgovca o nedostacima ili da Trgovcu dostavi popunjen reklamacioni list.

Nakon prijema reklamacije Trgovac će potvrditi prijem reklamacije i obavestiti kupca putem maila, koji je ostavljen prilikom popunjavanja reklamacionog lista, o daljem postupanju.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste. Odgovor na reklamaciju dobićete na svoj e-mail.

Reklamacioni list mozete preuzeti ovde.

 

Saobraznost robe

 

Sva roba koja se prodaje putem sajta inspira.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe, u skladu sa njenom namenom, koja je definisana u deklaraciji i navedena na svakom proizvodu.

Saobraznost robe ugovoru se utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom.

Trgovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, u suprotnom kupac koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade ili zamene, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

 

Vaš Inspira:med Shop

Inspira:med Shop © 2024. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.